Sort Code چیست؟

Sort Code چیست؟
 sort code عددی شش رقمی است که مختص بانک های انگلستان و ایرلند می باشد.

معمولا به صورت زوج زوج خوانده میشود به عنوان مثال عدد 123456 به صورت 56-34-12 خوانده میشود.

این عدد نشاندهنده بانک و شعبه افتتاح حساب کننده میباشد

معمولا عدد اول و یا دو عدد اول نشاندهنده بانک می باشد. همچنین باقی اعداد نشاندهنده شعبه افتتاح حساب کننده میباشد.

به عنوان مثال چنانچه کد ۰۱ در اول یک Sort Code باشد نشاندهنده این است که حساب در بانک National Westminster Bank است. و چنانچه دو حرف اول ۱۳ یا ۱۴ باشد نشاندهنده بانک Barclays Bank است.

 

چنانچه میخواید Sort Code خود را چک کنید و از صحت آن اطمینان حاصل کنید و یا مایل بودید بدانید مربوط به کدام بانک میباشد میتوانید از وبسایت زیر استفاده کنید.

اینجا را کلیک کنید

Sort Code چیست؟
امتیازی ثبت نشده است