حواله ها

تاثیر نوسانات نرخ ارز و بهره بر بازده سهام بانک ها

تاثیر نوسانات نرخ ارز و بهره بر بازده سهام بانک ها

تاثیر نوسانات نرخ ارز و بهره بر بازده سهام بانک ها

exchange rate

امروزه تأثیر تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده سهام بانک ها به شدت مورد توجه مدیران بانک، نهادهای قانونی، جوامع دانشگاهی و سرمایه گذاران قرار گرفته است زیرا دلیل اصلی عدم موفقیت بانک های مختلف به آثار منفی نوسان های نرخ بهره و نرخ ارز نسبت داده شده است.

اکثر مطالعات موجود با استفاده از روش های مختلف و به طور جداگانه بر حساسیت بازده سهام بانک ها نسبت به نرخ بهره و نرخ ارز تمرکز کرده اند. این تنوع به سهم خود باعث ایجاد نتایج تجربی متفاوت می شود. فلانری (1981) با استفاده از روش جریان نقدی در مورد سهام بانک های آمریکا دریافت که سهام این بانک ها تحت تأثیر نوسان های نرخ بهره نیست زیرا این تغییرات تأثیر معناداری بر هزینه ها و سود ندارند.

نتایج پژوهش های لینج و زوموالت (1980)، فلانری و جیمز (1984)، بوث و آفیسر (1985)، اسکات و پیترسون (1986) و بائه (1990) یافته های تجربی للوید و شیک (1977) و چنس و لین (1980) (که نشان دادند تأثیر نرخ بهره بر فرایند ایجاد بازده سهام موسسات مالی اندک است) را به چالش کشید. پژوهشگرانی مثل لینج و زوموالت نشان دادند که بازده سهام موسسات مالی به صورت منفی تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره قرار دارد.

با وجود منابع گسترده در زمینه حساسیت نسبت به نرخ بهره، مطالعات تجربی کمی با حساسیت بازده سهام بانک ها نسبت به نرخ ارز سر و کار داشته اند. از آنجایی که تغییرات غیر منتظره در نرخ ارز می تواند با ایجاد سود یا زیان تبدیل بر اساس موقعیت خالص ارز مستقیماً بر بانک ها تأثیر بگذارد، ریسک نرخ ارز را می توان به عنوان یکی دیگر از عوامل تعیین کننده بازده سهام بانک ها در نظر گرفت.

تأثیر نرخ ارز بر فرایند ایجاد بازده بانک ها

پژوهش های گراماتیکوس و همکاران (1986) و چمبرلین و همکاران (1997) جزء اولین مطالعات تجربی بودند که توجهات را نسبت به تأثیر نرخ ارز بر فرایند ایجاد بازده بانک ها جلب کردند. نتایج این مطالعات نشان داد که بانک های آمریکایی در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارند. چمبرلین و همکاران (1997) با استفاده از داده های روزانه و ماهانه حساسیت بانک های آمریکایی نسبت به نرخ ارز را با حساسیت بانک های ژاپنی مقایسه کردند. آن ها دریافتند که ظاهراً بازده سهام بخش قابل توجهی از شرکت های بانکداری آمریکایی حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات نرخ ارز دارد، در حالی که فقط بازده سهام تعداد کمی از بانک های ژاپنی تحت تأثیر نرخ ارز قرار داشتند.

بطور کلی کاسمن و همکاران (2011) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز تأثیری منفی و معنادار بر بازده شرطی سهام بانک ها دارد. همچنین، مشخص شد که حساسیت بازده سهام بانک ها نسبت به بازده بازار بیشتر از حساسیت نسبت به نرخ بهره و نرخ ارز است که نشان می دهد بازده بازار نقش مهمی در تعیین تحولات بازده شرطی سهام بانک ها ایفا می کند. همچنین این نتایج نشان می دهد که نوسان نرخ بهره و نرخ ارز یکی از عوامل اصلی تعیین کننده در نوسان بازده شرطی سهام بانک ها است. بنابراین شواهد ما نشان می دهد که تغییر ریسک نرخ بهره و نرخ ارز می تواند مشخصات ملموس بانک را توضیح بدهد که برای گروه های ذینفعی مهم است که می خواهند مواجهه خود با ریسک را مدیریت کنند و بر تغییر مواجهه با ریسک نظارت کنند.

ارزش گذاری مجدد سهام بانک ها

یافته های این مقاله اطلاعات مهمی برای سرمایه گذاران (برای ارزش گذاری مجدد سهام بانک ها)، برای مدیران بانک ها (برای تدوین استراتژی های مدیریت ریسک) و در نهایت برای سیاستگذاران (در مورد تدوین سیاست های مالی) فراهم می کند. بنابراین، یافته های این مقاله چند دستاورد مرتبط با سیاستگذاری دارد. شناخت ماهیت تأثیر نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده سهام بانک ها می تواند اطلاعات ارزشمندی برای اهداف داخلی و بین المللی مدیریت پورتفولیو فراهم کند.

این نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری های خود باید سیاست های مالی را با دقت بیشتری دنبال کنند زیرا نرخ بهره و نرخ ارز تأثیری قابل پیش بینی بر بازده و نوسان سهام بانک ها دارند. وقتی نرخ بهره و نرخ ارز تغییر می کند سرمایه گذاران باید ترکیب پورتفولیوی خود را به دلیل تغییر ناگهانی در موازنه ریسک و بازده تغییر بدهند. مدیران بانک نیز در هنگام تدوین استراتژی های مدیریت ریسک باید سیاست های مالی را دنبال کنند. در نهایت، سیاستگذاران باید شرایط سیستم بانکی را در هنگام تدوین سیاست های مالی در نظر بگیرند. این موضوع حائز اهمیت است زیرا نقش سیستم بانکی در رشد اقتصادی قابل توجه است و سیاست های مالی می تواند به توسعه یک سیستم بانکی باثبات و قدرتمند کمک کند.

 

درج نظر اولین نفر باشید که نظر می‌دهید.
با درج نظر امتیاز کسب کنید

پیشنهادی سردبیر ایرانیکارت
برگزیده اخبار و مقالات
انتقال پول از انگلیس به ایران
حواله ها
انتقال پول از انگلیس به ایران
فهرست محتوا انتقال پول از انگلیس به ایرانانتقال پول به انگلیس انتقال پول از انگلیس به ایران برای افرادی که با این کشور روابط مالی دارند، یا تصمیم بر برقراری...
نمایندگی وسترن یونیون در ایران
حواله ها
نمایندگی وسترن یونیون در ایران
فهرست محتوا مزایای استفاده از Western Union چیست؟وسترن یونیون دارای نمایندگی در کشورهای مختلف استوسترن یونیون دارای سریع ترین سرویس انتقال وجه استدرگاه وسترن یونیون برای فروشگاه آنلاینانتقال مبالغ زیاد...
نحوه ارسال حواله وون کره جنوبی
حواله ها
نحوه ارسال حواله وون کره جنوبی
فهرست محتوا حواله به کره جنوبیشرایط ارسال حواله وون کره جنوبیقیمت وون کره جنوبی افرادی که قصد مهاجرت به کره جنوبی دارند، یا نیاز به پرداخت ارزی در این کشور...