واچ لیست ارزهای دیجیتال

واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 26 خرداد ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 26 خرداد ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 20 خرداد ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 20 خرداد ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 29 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 29 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت- ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت- ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 27 اسفند ماه 1402
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 27 اسفند ماه 1402
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت- 13 اسفند ماه ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت- 13 اسفند ماه ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت- 7 اسفند ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت- 7 اسفند ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 21 بهمن ماه 1402
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 21 بهمن ماه 1402
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 14 بهمن ماه 1402
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 14 بهمن ماه 1402
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۲۳ دی ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۲۳ دی ۱۴۰۲

پربازدیدترین مطالب واچ لیست ارزهای دیجیتال

واچ لیست هفتگی – ۲ دی ماه ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی – ۲ دی ماه ۱۴۰۲
به گزارش تیم تحلیل ایرانیکارت، این هفته مصادف با 2 دی ماه ۱۴۰۲، می توان انتظار حرکات عمده در قیمت ارزهای دیجیتال اتریوم، بیت کوین، سولانا، ترون و ریپل را...
واچ لیست هفتگی – شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی – شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲
به گزارش تیم تحلیل ایرانیکارت، این هفته مصادف با ۲۵ آذر ۱۴۰۲، میم کوین‌هایی مانند دوج کوین و شیبا اینو و ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و ریپل را باید...
واچ لیست هفتگی – ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی – ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲
به گزارش تیم تحلیلگر ایرانیکارت، این هفته می توان شاهد حرکات عمده در ارزهای دیجیتال کاردانو، شیبا اینو، بایننس کوین، دوج کوین و آوالانچ باشیم. ۱: کاردانو پس از رسیدن...
واچ لیست هفتگی – 11 دی ماه ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی – 11 دی ماه ۱۴۰۲
به گزارش تیم تحلیل ایرانیکارت با شروع سال جدید میلادی 2024، در این هفته ارزهای دیجیتال اتریوم، بیت کوین، سولانا، ترون و ریپل را باید زیر نظر گرفت. ۱: اتریوم...
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 21 بهمن ماه 1402
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 21 بهمن ماه 1402
به گزارش تیم تحلیل ایرانیکارت، در هفته سوم بهمن ماه سال ۱۴۰۲، ارزهای دیجیتال کسپا، سوئی، بیت کوین، اتریوم و بایننس کوین به جهت تعداد تراکنش‌های اخیر و سایر عوامل،...
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲
به گزارش تیم تحلیلگر ایرانیکارت، در هفته آخر بهمن ماه ۱۴۰۲ مصادف با ۱۷ فوریه ۲۰۲۴، در چهار ارز وی چین، متیک، دوج کوین و ریپل انتطار حرکات عمده خواهیم...
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۲۳ دی ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۲۳ دی ۱۴۰۲
به گزارش تیم تحقیقات و تحلیلگر بازار ارز دیجیتال صرافی ایرانیکارت، در هفته آخر دی ماه ۱۴۰۲، پس از بررسی وضعیت کلی بازار، اخبار مرتبط و ترندهای روز بازار کریپتو،...
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
به گزارش تیم تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارز دیجیتال ایرانیکارت، در هفته پیش رو، انتظار حرکات عمده در ارزهای دیجیتال چیلیز، سلستیا، میرو، بایننس کوین و ریپل را خواهیم داشت....
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت- 7 اسفند ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت- 7 اسفند ۱۴۰۲
به گزارش تیم تحلیل صرافی ارز دیجیتال ایرانیکارت، در هفته پیش رو، انتظار افزایش قیمت در ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و کاردانو را خواهیم داشت. ۱: بیت کوین  حجم...
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 14 بهمن ماه 1402
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 14 بهمن ماه 1402
به گزارش تیم تحلیل ایرانیکارت، در هفته پیش رو می‌توان انتظار حرکات چشمگیر قیمتی در ارزهای دیجیتال رونین، چین لینک، ریپل، کاردانو و آوالانچ داشت. بررسی جزییات و تحلیل هر...
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲
طبق گزارش تیم تحلیل صرافی ایرانیکارت، در هفته اول بهمن ماه ۱۴۰۲، انتظار حرکات عمده  در ارزهای دیجیتال ترون، بیت کوین، سولانا، اتریوم و دوج کوین را داریم. در ادامه...
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت- 13 اسفند ماه ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت- 13 اسفند ماه ۱۴۰۲
بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار ارز دیجیتال، در هفته پش رو توصیه می‌کنیم ارزهای دیجیتال سولانا، ریپل و آواکس را زیر نظر داشته باشید. ۱:  سولانا سولانا در...

پربحث‌ترین مطالب واچ لیست ارزهای دیجیتال

واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 21 بهمن ماه 1402
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 21 بهمن ماه 1402
به گزارش تیم تحلیل ایرانیکارت، در هفته سوم بهمن ماه سال ۱۴۰۲، ارزهای دیجیتال کسپا، سوئی، بیت کوین، اتریوم و بایننس کوین به جهت تعداد تراکنش‌های اخیر و سایر عوامل،...
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲
به گزارش تیم تحلیلگر ایرانیکارت، در هفته آخر بهمن ماه ۱۴۰۲ مصادف با ۱۷ فوریه ۲۰۲۴، در چهار ارز وی چین، متیک، دوج کوین و ریپل انتطار حرکات عمده خواهیم...
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 26 خرداد ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 26 خرداد ماه ۱۴۰۳
بر اساس گزارش تحلیلگران ایرانیکارت، در هفته پیش رو حرکات قیمت 5 ارز بایننس کوین، سولانا، ریپل، تون کوین و کاردانو حائز اهمیت است. ۱:  بایننس کوین با توجه به...
واچ لیست هفتگی – شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی – شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲
به گزارش تیم تحلیل ایرانیکارت، این هفته مصادف با ۲۵ آذر ۱۴۰۲، میم کوین‌هایی مانند دوج کوین و شیبا اینو و ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و ریپل را باید...
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 20 خرداد ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 20 خرداد ماه ۱۴۰۳
در هفته پیش رو، انتظار افزایش قیمت رمزارزهای تون کوین، نات کوین، اتریوم، بیت کوین و دوج کوین را داریم. ۱: تون کوین تون کوین در هفته گذشته ۱۶ درصد...
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۳
به گزارش تیم تحلیلگر ایرانیکارت، در هفته پیش رو انتظار افزایش قیمت در رمزارزهای کاردانو، ریپل و بایننس کوین را خواهیم داشت. ۱: کاردانو کاردانو در ده روز گذشته شاهد...
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳
به گزارش تحلیلگران رمزارز صرافی ایرانیکارت، در هفته پیش رو می‌توان انتظار حرکات عمده قیمت در ۳ ارز اتریوم، سولانا و ریپل را داشت. ۱: اتریوم کمیسیون بورس و اوراق...
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 29 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 29 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
پس از بررسی‌های انجام شده توسط تحلیلگران رمزارز صرافی ایرانیکارت، در هفته پیش رو می‌توان انتظار حرکات عمده قیمت در ۳ ارز سولانا، ریپل و بایننس کوین را داشت. 1:...
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
به گزارش تیم تحلیل ایرانیکارت در هفته پیش رو سه ارز دیجیتال سولانا، ریپل و کاردانو پتانسیل افزایش قیمت دارند. ۱:  سولانا با توجه به نوسانات اخیر، سولانا در چندین...
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت- 13 اسفند ماه ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت- 13 اسفند ماه ۱۴۰۲
بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار ارز دیجیتال، در هفته پش رو توصیه می‌کنیم ارزهای دیجیتال سولانا، ریپل و آواکس را زیر نظر داشته باشید. ۱:  سولانا سولانا در...
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت- 7 اسفند ۱۴۰۲
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت- 7 اسفند ۱۴۰۲
به گزارش تیم تحلیل صرافی ارز دیجیتال ایرانیکارت، در هفته پیش رو، انتظار افزایش قیمت در ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و کاردانو را خواهیم داشت. ۱: بیت کوین  حجم...
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 14 بهمن ماه 1402
واچ لیست هفتگی ایرانیکارت – 14 بهمن ماه 1402
به گزارش تیم تحلیل ایرانیکارت، در هفته پیش رو می‌توان انتظار حرکات چشمگیر قیمتی در ارزهای دیجیتال رونین، چین لینک، ریپل، کاردانو و آوالانچ داشت. بررسی جزییات و تحلیل هر...

جهت دریافت آخرین اخبار و مقالات به خبرنامه بپیوندید.

آخرین اخبار دنیای ارزهای دیجیتال، شبکه پرداخت ارزی، کسب درآمد دلاری، تکنولوژی و دنیای گیم و سرگرمی در خبرنامه ایرانیکارت
ایمیل خود را جهت عضویت وارد نمایید